Senaste kundprojekt

AmrénMedia hjälper
Rômerhia Skog med
företagslogotyp & hemsida

Samarbetet med kunden inleds för att stärka Rômerhia Skog’s exponering mot digitala kanaler. En varumärkesstrategi (branding) bearbetas och anpassas efter företagets kundmålgrupp. Under samarbetet har AmrénMedia designat en företagslogotyp och byggt upp en hemsida.

Design av
företagslogotyp

Under första inledande perioden av kund samarbetet designades en företagslogotyp. En företagslogotyp är kärnan av ett företags varumärkesidentitet. I designen och utformningen av logotypen lades en stor viktig på att spegla företagets värdegrunder. Logotypen är utformad för att återge förtroende, professionalitet och avspegla företagets högkvalitativa tjänster inom skogsvård.

Byggnation och design av
hemsida

Hemsidan är byggd efter Rômerhia Skog’s önskemål och behov. Hemsidan är utformad att ge en hög användarvänlighet och mobilanpassning. En stor viktigt har lagts på estetiskt tilltalande webbdesign, för att spegla modernitet och professionalitet.

"

Styrelseordförande - Rômerhia Skog AB

Emil Olsson

När vi startade vårt företag behövde vi en logga och en hemsida, vi fick då syn på AmrénMedia. Vi tog kontakt med Erik som jobbar på företaget och efter det tog det inte lång tid tills vi hade våra färdiga produkter. Vi hade hela tiden en bra kontakt under arbetets gång som gjorde att man kände sig delaktig i arbetet. Vi blev väldigt nöjda med resultatet och skulle utan tveka använda AmrénMedia Igen!.

Behöver du hjälp?

Behöver du och ditt företag hjälp? Vi på AmrénMedia förstår att du som företagare redan har mycket att tänka på. Det är därför vi finns här och hjälper dig. Ni är alltid varmt välkommen att ta kontakta mig. Hoppas vi hörs!

Behöver du hjälp?

Behöver du och ditt företag hjälp? Vi på AmrénMedia förstår att du som företagare redan har mycket att tänka på. Det är därför vi finns här och hjälper dig. Ni är alltid varmt välkommen att ta kontakta mig. Hoppas vi hörs!